1133 Budapest Váci út 76,T1 földszint see on the map

NEWMEDTECH - MEDICINE OF LIFE

Press Center

New Medical Technologies Korlatolt Felelősségű Társaság csatlakozott a Korrupcióellenes Chartához 02.11.2020

New Medical Technologies Korlatolt Felelősségű Társaság csatlakozott a Korrupcióellenes Chartához

A szükséges átvilágítási intézkedések megtétele után az NMT KFT tagja lett az orosz üzleti vállalkozások korrupcióellenes chartájának.

Mint tudjuk, 2012-ben az Orosz Föderáció Kereskedelmi és Iparkamara, az Orosz Iparosok és Vállalkozók Szakszervezetének, a “Üzleti Oroszország” és “Oroszország támasza” közszervezetek kezdeményezésére elkészítették az orosz üzleti vállalkozások korrupcióellenes chartáját.

A Charta elég részletes, 12 pontot összefoglaló dokumentum, amely nemcsak a deklaratív részt (korrupcióhoz való hozzáállás) tartalmazza, hanem számos konkrét intézkedést is tartalmaz a korrupt magatartás leküzdésére és megelőzésére. A charta előírja, hogy a vállalatok speciális korrupcióellenes programokat és gyakorlatokat vezessenek be, amelyek nemcsak a vállalatok helyzetét, hanem az üzleti partnerekkel és az állammal fenntartott kapcsolatokat is befolyásolják, a nyílt pályázatokon alapuló beszerzéseket, a pénzügyi ellenőrzést, a szakmai képzést és a munkatársakkal való munkát, és természetesen, a segítséget a bűnüldöző szerveknek. Most az NMT KFT tagja lett ennek a chartának, ami további kötelezettségeket ró a társaságra.

Érdemes megemlíteni azt is, hogy a New Medical Technologies Korlatolt Felelősségű Társaság már megtette a szükséges eljárásokat és csatlakozott az ENSZ Globális Egyezményéhez. Ez az egyezmény a prioritások között deklarálja az emberi jogok tiszteletben tartását, a környezetvédelmet, a munkavédelmet, a megkülönböztetés minden fajtájának megszüntetését. Az ENSZ Globális Egyezményének a 10. alapelve közhírré teszi a következőt: "A vállalkozásoknak minden formában küzdeniük kell a korrupcióval, beleértve a zsarolást és a megvesztegetést is."

Az NMT KFT csatlakozása az orosz üzleti vállalkozások korrupcióellenes chartájához és az ENSZ Globális Egyezményéhez kétségtelenül fontos lépés a vállalat fejlődésében.

New Medical Technologies Korlatolt Felelősségű Társaság Joined Anti-Corruption Charter


After the completion of necessary screening procedures NMT KFT became a member of the Anti-Corruption Charter of Russian Business.

As it is known, in 2012, on the initiative of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, the public organizations Delovaya Rossiya and Opora Rossii, the Anti-Corruption Charter of Russian Business was drawn up and ready for signing.

The Charter is a detailed document, numbering 12 paragraphs, which contains not only a declarative part (attitude to corruption), but also a number of specific measures to control and prevent corrupt behaviour. Thus, the charter provides for the introduction by companies of special anti-corruption programmes and practices that will affect not only the situation within companies, but also relationships with business partners and the state, procurement based on open tenders, financial control, training and work with personnel, and, of course, assistance to law enforcement agencies. Now NMT KFT has become a member of this charter, which, we would like to emphasize, imposes additional obligations on the company.

It is also worth mentioning that New Medical Technologies Korlatolt Felelősségű Társaság has now completed necessary procedures and joined the United Nations Global Compact. This treaty declares among its priorities the adherence to human rights, environmental protection, labour protection, elimination of all kinds of discrimination. Principle 10 of the UN Global Compact states: “Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery”.

NMT KFT`s joining the Anti-Corruption Charter of Russian Business and the United Nations Global Compact is undoubtedly an important step in the development of the company.


Back to the list

Contact Us

It's easy and simple to work with us!

We are always ready to help you and answer all your questions! Your opinion is important and interesting for us! We work for you!

By submitting personal data from this form, I consent to the processing of my personal data